Οι Υπηρεσίες μας


Your 360 solution to Hospitality Management

Management & Marketing strategies
for increasing revenue & market share in the tourism industry

Γενική διαχείριση ξενοδοχείων

Μετά από διεξοδική αξιολόγηση του κάθε ξενοδοχείου, η Mayor Hospitality Management παρέχει ένα ευρύ φάσμα προσαρμοσμένων υπηρεσιών και αναλυτικών προτάσεων οργάνωσης και βοηθά τους ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Δείτε περισσότερα

Διεύθυνση λειτουργιών

Η Mayor Hospitality Management μπορεί να αναλάβει την πρόσληψη, την εποπτεία και την αξιολόγηση των επιδόσεων του Γενικού Διευθυντή ή, εναλλακτικά, να εκπαιδεύσει και να επιβλέπει την υπάρχουσα διεύθυνση του ξενοδοχείου.

Δείτε περισσότερα

Οργάνωση και έλεγχος επιμέρους τμημάτων

Η ομάδα Mayor Hospitality Management, έχοντας πολυετή εμπειρία σε διαδικασίες ελέγχου και σε εργασιακά θέματα, ελέγχει το λογιστικό τμήμα του ξενοδοχείου, τις χρηματοδοτικές του συμβάσεις και την κατάσταση ταμειακών ροών.

Δείτε περισσότερα

Έλεγχοι δαπανών

Μια ομάδα ειδικών της Mayor Hospitality Management παρακολουθεί εντατικά τη διαδικασία παραγωγής του κάθε ξενοδοχείου, ελέγχοντας τα χρονοδιαγράμματα και τα επίπεδα του προσωπικού σε σχέση με τις απαιτήσεις του ξενοδοχείου. Τέλος, προτείνονται οι απαραίτητες αλλαγές για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και με τον υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης των επισκεπτών.

Δείτε περισσότερα

Μάρκετινγκ και πωλήσεις

Η Mayor Hospitality Management χρησιμοποιεί τη δημιουργική της εμπειρία για να σχεδιάσει νέα λογότυπα και επωνυμίες ή για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων λογότυπων και του έντυπου υλικού που ανήκει στο ξενοδοχείο, προκειμένου να βελτιώσει την εμπειρία του επισκέπτη και να αφήσει το ανεξίτηλο της σημάδι.

Δείτε περισσότερα

Ανάπτυξη νέων ξενοδοχείων

Η αποδεδειγμένη πείρα της Mayor Hospitality Management και το εξαιρετικό ιστορικό στη δημιουργία και ανάπτυξη ξενοδοχείων, παρέχουν επιτυχημένες λύσεις για τη δημιουργία νέων ξενοδοχείων, με γνώμονα τις επιθυμίες κάθε ιδιοκτήτη οικοπέδου ή ξενοδοχείου. Η ομάδα της Mayor Hospitality Management και το οικονομικό της τμήμα αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία μέχρι την παράδοση και το άνοιγμα του ξενοδοχείου.

Δείτε περισσότερα