Ανάπτυξη νέων ξενοδοχείων


Enter a new era for your hotel

Η αποδεδειγμένη πείρα της Mayor Hospitality Management και το εξαιρετικό ιστορικό στη δημιουργία και ανάπτυξη ξενοδοχείων, παρέχουν επιτυχημένες λύσεις για τη δημιουργία νέων ξενοδοχείων, με γνώμονα τις επιθυμίες κάθε ιδιοκτήτη οικοπέδου ή ξενοδοχείου. Η ομάδα της Mayor Hospitality Management και το οικονομικό της τμήμα αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία μέχρι την παράδοση και το άνοιγμα του ξενοδοχείου.

Η εμπειρία μας έδειξε ότι η εντατική μελέτη και η προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια οδηγούν στη συνολική επιτυχία ενός ξενοδοχείου. Το πρώτο βήμα περιλαμβάνει διεξοδική έρευνα της αγοράς, με αποτέλεσμα την ενημέρωση και μια συνολική εικόνα του ανταγωνισμού. Το κλειδί της επιτυχίας είναι η διεξαγωγή στρατηγικής ανάλυσης προκειμένου να εντοπιστούν τα κενά στην αγορά και να δημιουργηθεί ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το νέο ξενοδοχείο από την πρώτη μέρα λειτουργίας του.

Οι ευρωπαϊκές και οι παγκόσμιες αγορές-στόχοι αξιολογούνται συνεχώς, ενώ η διαχείριση, το μάρκετινγκ και οι στρατηγικές αποδόσεων μελετώνται και αναπτύσσονται για τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε αγοράς.

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα των υπηρεσιών μας:

• προετοιμασία προϋπολογισμού
• διαδικασία επιστροφής κεφαλαίου και επένδυσης
• αρχιτεκτονικά σχέδια του ξενοδοχείου (συμπεριλαμβανομένης της φωτορεαλιστικής απόδοσης)
• εύρεση της ταυτότητας του ξενοδοχείου
• ανάπτυξη εταιρικής ταυτότητας και διακριτικού εμπορικού σήματος
• συντονισμός των συνεργείων, των κατασκευαστικών και τεχνικών έργων
• επίπλωση και παραγγελίες για το ξενοδοχείο
• οριοθέτηση όλων των τμημάτων του ξενοδοχείου
• πρόσληψη και εκπαίδευση του προσωπικού
• εκπροσώπηση του ξενοδοχείου στις αγορές
• πωλήσεις ξενοδοχείων (κρατήσεις)
• δημιουργία ιστοσελίδας και προώθηση του ξενοδοχείου

Άλλες Υπηρεσίες μας


Your 360 solution to Hospitality Management