Έλεγχοι δαπανών


Έχει αναπτυχθεί ένα οικονομικά αποδοτικό μοντέλο, προσαρμοσμένο ειδικά για κάθε συνεργαζόμενο ξενοδοχείο, με σκοπό την ασύγκριτη αύξηση των εσόδων.

Εργασία

Μια ομάδα ειδικών της Mayor Hospitality Management παρακολουθεί εντατικά τη διαδικασία παραγωγής του κάθε ξενοδοχείου, ελέγχοντας τα χρονοδιαγράμματα και τα επίπεδα του προσωπικού σε σχέση με τις απαιτήσεις του ξενοδοχείου. Τέλος, προτείνονται οι απαραίτητες αλλαγές για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και με τον υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης των επισκεπτών.

Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και κατανάλωση ενέργειας

Η ομάδα κατασκευής και συντήρησης της Mayor Hospitality Management ελέγχει τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του ξενοδοχείου. Στη συνέχεια, προτείνει αλλαγές τεχνικής συντήρησης, εκτιμά τις απαραίτητες αναβαθμίσεις και αγορές και προτείνει αλλαγές για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Προετοιμάζεται σχέδιο για όλα τα παραπάνω, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος για την παράδοση του έργου, το οποίο παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προμήθεια υλικών

Το τμήμα προμηθειών της Mayor Hospitality Management ελέγχει τις αγορές κάθε ξενοδοχείου, τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και τις τιμές του προϊόντος, τη μέθοδο παραγγελίας και τις υπάρχουσες χρηματοδοτικές συμβάσεις. Διατηρούμε συμβάσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με μεγάλες εταιρείες προμηθειών, προωθώντας οικονομίες κλίμακας, που μας επιτρέπουν να εξασφαλίζουμε την απόκτηση ποιοτικών αγαθών στην καλύτερη δυνατή τιμή για τα ξενοδοχεία μας.

Μετά από λεπτομερή μελέτη που διεξάγεται σε όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου, παραδίδεται ένα αρχείο που περιλαμβάνει τους ενδεδειγμένους προμηθευτές και τις βέλτιστες διαδικασίες παραγγελίας, καθώς και τις επικερδείς χρηματοδοτικές συμβάσεις, πάντα με στόχο την καλύτερη δυνατή ποιότητα για τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των επισκεπτών.

Υπηρεσία Καθαριότητας

Ένας από τους ειδικούς μας ελέγχει τη διαχείριση του κόστους εργασίας του τμήματος Καθαριότητας, διεξάγει ελέγχους καθαριότητας των δωματίων και των υπόλοιπων εγκαταστάσεων, αναλύει τη χρήση χημικών απορρυπαντικών και αξιολογεί την επιλογή των κλινοσκεπασμάτων καθώς και τα επίπεδα αποθεμάτων και ζημιών.

Άλλες Υπηρεσίες μας


Your 360 solution to Hospitality Management