Οργάνωση και έλεγχος επιμέρους τμημάτων


Assisting hotels to achieve efficiency

Τμήμα Λογιστικής

Η ομάδα Mayor Hospitality Management, έχοντας πολυετή εμπειρία σε διαδικασίες ελέγχου και σε εργασιακά θέματα, ελέγχει το λογιστικό τμήμα του ξενοδοχείου, τις χρηματοδοτικές του συμβάσεις και την κατάσταση ταμειακών ροών. Στη συνέχεια, συντάσσεται ένα πρόγραμμα εργασίας (καθημερινό, εβδομαδιαίο, μηνιαίο, ετήσιο, κλπ.), το οποίο παρακολουθείται για να εξασφαλιστεί η επιμελής διεξαγωγής όλων των εργασιών.

Επακολουθούν προτάσεις αλλαγών, καθώς και κατάρτιση του τοπικού προσωπικού που έχει στη διάθεσή του μια σειρά φακέλων, οι οποίες πρέπει να παραδοθούν στην διεύθυνση του ξενοδοχείου, προκειμένου να εξακριβωθεί ότι τηρούνται και ακολουθούνται οι συμφωνημένες διαδικασίες, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα μια προσέγγιση με στόχο την επίτευξη του μηνιαίου/ετήσιου οικονομικού στόχου του ξενοδοχείου.

Τμήμα τροφίμων και ποτών

Έχοντας δημιουργήσει στρατηγικές συνεργασίες με παγκοσμίου φήμης σεφ και γαστρονομικούς συμβούλους, το τμήμα τροφίμων και ποτών της Mayor Hospitality Management μπορεί να παρέχει πολύτιμες συμβουλές στο ξενοδοχείο, προκειμένου να προσφέρει ένα πλήρες πακέτο μοναδικών γευστικών εμπειριών, με αποτέλεσμα την καθιέρωση του ξενοδοχείου σε καθεαυτό γαστρονομικό προορισμό.
Τα εστιατόρια και τα μπαρ κάθε ξενοδοχείου αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας του επισκέπτη, οπότε πρέπει να χρησιμεύσουν ως σύμμαχοι μας, αρχικά στη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών και στη συνέχεια στην αύξηση των κερδών του ξενοδοχείου.

Παρακάτω παρατίθενται μερικά παραδείγματα υπηρεσιών που παρέχονται από το τμήμα τροφίμων και ποτών:

• Δημιουργία ολοκληρωμένων προτάσεων και σύνθεση/επιλογή γεύσεων (με βάση την τοποθεσία του ξενοδοχείου, τα τοπικά προϊόντα και την προέλευση της πλειοψηφίας των επισκεπτών)
• Σχεδιασμός μενού για χώρους εστίασης
• Γευσιγνωσία
• Υπολογισμός και έλεγχος κόστους και τιμολόγηση προϊόντων
• Πρόσληψη προσωπικού (εφόσον ζητηθεί) και εκπαίδευση
• Φωτογράφηση προϊόντων και χώρων εστίασης
• Δημιουργία πολιτικών μάρκετινγκ και πωλήσεων

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Το στρατηγικό μας πλεονέκτημα έγκειται στην ικανότητα συντονισμού ενός ευρέος φάσματος προτερημάτων με την ικανότητα μεγιστοποίησης τόσο των τοπικών όσο και των τμηματικών αγορών.

Η αποτελεσματική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της οργάνωσης και την παροχή μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας φιλοξενίας. Η θετική στάση του προσωπικού του ξενοδοχείου είναι στενά συνδεδεμένη με τις θετικές εμπειρίες των επισκεπτών του.
Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Mayor Hospitality Management, έχοντας πραγματοποιήσει μελέτη για τις απαραίτητες επιχειρησιακές θέσεις του ξενοδοχείου, βοηθά στην αξιολόγηση των υποψηφίων (από την διαθέσιμη προσφορά και από την ενημερωμένη πλατφόρμα της Mayor Hospitality Management), προτείνοντας τους καλύτερους υποψηφίους για τις απαιτούμενες θέσεις.

Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του ξενοδοχείου οργανώνονται προγράμματα κατάρτισης σχεδιασμένα για να εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν την απαιτούμενη κατάρτιση και γνώση ανάλογα με τη θέση τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι είναι σε θέση να εκτελούν τα καθήκοντά τους βάσει των στόχων που έχουν τεθεί και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η μέγιστη ικανοποίηση των επισκεπτών.

Η ομάδα ανθρώπινου δυναμικού της Mayor Hospitality Management είναι πάντα στη διάθεση των στελεχών του ξενοδοχείου για να τους παρέχει υποστήριξη, λύσεις και επιλογές. Τέλος, παρέχουμε ολοκληρωμένα προγράμματα μισθοδοσίας και συστήματα που βοηθούν στην οργάνωση των τμημάτων, βελτιστοποιούν τις λειτουργίες, ελαχιστοποιούν το κόστος και διατηρούν το ξενοδοχείο εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Άλλες Υπηρεσίες μας


Your 360 solution to Hospitality Management